Osnovana podru?nica K.V.A.R.K.-a u Koprivnici

U utorak 31.01.2006. u Koprivnici je osnovana podru?nica udruge K.V.A.R.K. na kojoj je prisustvovalo 11 koprivni?kih kvarkovaca. Za predstavnika podru?nice izabran je Igor Vuk. Podru?nica ?e koordinirati alternativnom knji?nicom u sklopu doma mladih u Koprivnici, organizirati projekcije, promocije, radionice, koncerte te pisati i izvje?tavati o svom radu i radu koprivni?ke scene u ZUK-u. Od ve?ih projekata planira se ljetni festival na ?oderici koji bi osim koncerata u ve?ernjim satima preko dana nudio i razne radionice.

U subotu ‘Krvava nedjelja’ na filmskom platnu

Pobjedni?ki film Motovunskog filmskog festivala 2002. godine, irski Bloody Sunday, igra u subotu 23. rujna u Klubu kulture u Kri?evcima, u ciklusu Film i dru?tvo. Redatelj Paul Greengrass u filmu je obradio stvarni doga?aj poznat kao Krvava nedjelja, iz 30. sije?nja 1972. godine, jednog od najkrvavijih datuma u novijoj irskoj povijesti, opjevanog i u popularnoj kulturi. Dvoje ljudi koji ?ele besplatan upad na film, neka se izvole javiti na s odgovorom na pitanje Koja slavna irska grupa pjeva pjesmu sli?nu naslovu filma? Za Krvavu nedjelju i ove subote se pobrinulo Pu?ko otvoreno u?ili?te Kri?evci kao organizator ciklusa, u suradnji s udrugom K.V.A.R.K. Film se gleda od 20 sati.

Medijski pokrovitelj: www.krizevci.info