Kontakt

Udruga K.V.A.R.K.

Koprivnička 70
48260 Križevci
Hrvatska
OIB: 91026826200
Tel/fax: +385(0)48 711073
email:

Upravni odbor:
Lucija Deković, predsjednica udruge
Krešimir Pavičić, član
Dijana Čeh, članica
Lovro Baričević, član
Ivan Solar, član

Izvršni direktor udruge:
Saša Lončarić

Klub kulture

Mažuranićev trg 1
48260 Križevcitel/fax: +385(0)48 711073
E-mail: