Izdavaštvo

Udruga K.V.A.R.K. od samih početaka svoga rada bavi se izdavaštvom koje je vezano za teme iz nezavisnog kulturnog sektora. Godine 2002. pokrenula je ZUK – Zine urbane kulture, fanzin koji je pratio rad udruge i nezavisne kulturne scene na području Grada Križevaca i okolice, a koji je izašao u 10 brojeva. Godine 2006. udruga u suradnji sa DataArtom iz Čakovca izdaje zbirku proza pod nazivom “Pet autora traži naslov” koja predstavlja petoricu križevačkih pisaca: Davora Krsnika, Marka Marciuša, Roberta Olujića, Petra Babića i Zdenka Baloga. Godine 2019. udruga izdaje knjigu proze “Kalifova šahovska ploča” križevačkog autora Marka Marciuša u kojoj je sabrana objavljena i neobjavljena proza, kratke priče, kao i strukturirana priča “Kalifova šahovska ploča”, po kojoj je nazvana i cijela zbirka. Udruga trenutno radi na monografiji kojom će obilježiti više od 20 godina svoga djelovanja na nezavisnoj kulturnoj sceni. Monografija će učiniti preglednim na jednom mjestu važno razdoblje razvoja nezavisne kulture od početka 21. stoljeća na području Grada Križevaca i Sjeverozapadne Hrvatske.