Članstvo

Članom Udruge K.V.A.R.K. može postati svaki poslovno sposobni građanin Republike Hrvatske koji potpisom pristupnice izjavi svoju suglasnost s ustrojstvom i ciljevima Udruge. Nominalnim članom Udruge može postati svaka maloljetna osoba starija od 14 godina uz suglasnost zakonskog predstavnika ili skrbnika te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvati Statut i opće akte Udruge.

Nominalni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge, ali bez mogućnosti da biraju i budu birani u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini.

O primanju u članstvo odlučuje Upravni odbor te o svojoj odluci obavještava kandidata u roku od 30 dana po potpisu pristupnice. Ukoliko u tome roku ne dobije odgovor, kandidat postaje članom Udruge.

U Udruzi postoje i članovi-korisnici. Za člana-korisnika ili člana Udruge se kandidat opredjeljuje na Pristupnici za članstvo zaokruživanjem željenog statusa. Član-korisnik sudjeluje u radu Udruge, ali bez mogućnosti da bira i bude biran u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini. Maloljetne osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik mogu biti samo članovi-korisnici.