subota 03.07.2004. god. K.V.A.R.K. info shop obrtni?ka ulica

po?etak 20:00h enter free

PROGRAM

*Predstavljanje mladih me?imurskih proznih autora i pjesnika – u zadnje dvije godine, u Me?imurju je objavljeno desetak knjiga mladih autora, i svi redom ne dobivaju dovoljno medijske pa?nje, iz raznoraznih razloga. DataArt+ studio u lipnju ?e objaviti knjigu proze i poezije dva mlada ?akove?ka autora: Sebastijana Brumeca i Igora Bakse. Njihov knji?evni izri?aj prelazi konvencionalne okvire, granice konzervatizma i u svojim performansima nikog ne ostavljaju ravnodu?nim. Uz njih poeziju i prozu ?itat ?e Niko Ganski i Patricija Kozar.
*Unpluged koncert – iste ve?eri, za vrijeme ?itanja poezije i proze, te nakon istog, svoj rad predstavili bi Igor Baksa i Samir.
*IZLO?BA fotografija mladih me?imurskih fotografa – motivi: na? grad, recikliranje, makro snimke iz prirode. Svoje radove predstavit ?e Mario Jak?i? i Kre?imir Dobrani?.
*”DaDa” Dramski studio CeZaM-a – predstavit ?e problematiku Roma u me?imurskoj ?upaniji kroz Boalovu metodu kazali?ta potla?enih, FORUM kazali?te
*Projekcija samostalnih, nemontiranih, instalacijsko-eksperimentalnih videa – prikazivanje art animacija pod temom “Auteki”, te male kompilacije humoristi?nih snimaka dru?tva i pojedinih ljudi – KaiGot Produkcija (CeZaM)