izborna skupstina udruge K.V.A.R.K.

Na tre?oj redovitoj izbornoj skup?tini Udruge K.V.A.R.K. odr?anoj 05.11.2004 god. u prostorijama Matice hrvatske u Kri?evcima izabrani su slijede?i kandidati:

– za predsjednika udruge izabran je Sa?a Lon?ari?
– za tajnika Tomislav Jakop?i?
– za podpredsjednika Sa?a ?ivkovi?
– drugi podpredsjednik je Vinko Prodan
– za blagajnika Martina Bujan

Za ?lanove nadzornog odbora izabrani su: Sergej Novosel, Dejan Lon?ar i Ognjen Petelka.