MUV Mladi u vije?ima

komisija za odabir delegata u vije?u izabrala je slijede?e kandidate:

Rudolf Podhra?ki-Poljoprivredna ?kola
Antonio Radi?-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Nikola Panduri?-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Tihomir Grgani?-Ivan Seljanec
Kristina Budi?-Ivan Seljanec

za ?lanove tima:

Valentina Radi?-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Sanela Hrg-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Adela Pancer-Gimnazija I.Z.Dijankove?kog
Ivan Margeti?-Ivan Seljanec