Promocija zuk br.9 17/12/04

Nakon dugog o?ekivanja i rada na novom broju eto prilike da najvimo ?tovanom gra?anstvu ZUK je tu.
U petak je njegova promocija, a pripremili smo i projekciju odli?nog filma Farenheit 9/11. Tema broja je povijest, dalje predstavljamo kri?eva?ke literate i promoviramo rad udruge….
Zuk je besplatan – va?no je napomenuti……………..
Promocija ?e se odr?ati u caffe baru Bull 23 u petak 17/12/04. u 20 h