Izlo?ba

Atrij Gradske galerije Kri?evci, 16.lipnja 19 sati
Udruga K.v.a.r.k. u suradnji sa Gradskim muzejom i Galerija Mo?vara predstavljaju

Barbara Blasin i Ana Kolega
Izlo?ba : «Mjese?ev rog za svi?u»
Namjera izlo?benog projekta je ostvariti korespodenciju izme?u fotografije – crte?a, dvije autorice (Ana Kolega, crtez – Barbara Blasin , fotografija). Zatim korespondenciju izme?u osobnih do?ivljaja, asocijacija prema temi i literarnih predlo?aka. Nadalje, odnos izme?u svojih realnih ?ivota, (npr. profesija) i romanti?ne predo?be sebe kao mornara.
More, mornari, plovidbe, luke, odlasci, dolasci…uvijek uz sebe ve?u razne roamnti?ne, simboli?ke, idealisti?ke slike i asocijacije.Autorice ispitatuju kako dana?nji urbani ljudi vide sebe u metafori?koj slici mornara, te kako ih mi vidimo u toj ulozi.
ore, otoci, plovidbe, brodovi, luke, putovi i putovanja… realni, zabilje?eni, dodirljivi, ali istovremeno metafori?ni, simboli?ni, asocijativni…

Fizi?ki udaljeno i emotivno prisutno, vezano konopom i rasto?eno mjese?inom, urbano za?ivljeno i vizualno predstavljeno, svakodnevno i ekstravagantno…

a more valja
Program je realiziran kroz platformu Clubture , donator Institut Otvoreno dru?tvo Hrvatska