kreativna jesen u k?!!! attackova ?tala

Cilj je svojevrsna edukacija svih uzrasta koji su se ve? mozda susreli ili se po prvi put susrecu sa razli?itim vidovima urbane kulture kao ?to su uli?ni teatar, dj-ing, reciklirana umjetnost, kreativna komunikacijska interakcija s publikom.

Prvi dio linije sastojao bi se od razli?itih radionica kroz koje bi polaznici stekli osnovna znanja iz ?ongliranja, akrobacija, dj-inga, stvaranja scenske umjetnosti iz recikliranih materijala te izrade plakata kao vida kreativnog medijskog izri?aja.

Drugi dio linije sastojao bi se od prezentacije polaznika svake od radionica uobli?ene u streetparty , ili prezentacija radionice ?ongliranja i akrobacija na ulici te ostalih u zatvorenom prostoru, sve ovisno, naravno, o vremenskim uvjetima.

Tre?i dio linije sa?injen je od izvedbe ve? postoje?e predstave ?onglersko akrobatske skupine MELT koja djeluje unutar Attacka! kako bi se prikazao jedan od primjera uli?nog teatra, mogu?nosti prilagodbe izvedbenom prostoru i improvizacije, te zavr?nog partya koncipiranog djelomi?no kao muzi?ki performans polaznika dj radionica, a djelomi?no kao prezentacija ve? postoje?eg klupskog programa Attacka.

Prvi dio linije
09.- 10. listopad 2004., Kri?evci, radionice: kulturni centar KVARK i
klub Safehouse

RADIONICE:
?ongliranje: voditeljice : SANJA BURLOVI?, NIKOLINA MAJDAK
( ?ongliranje ?unjevima, ?tapovima, lopticama, lancima, svingama bez i s vatrom)
akrobacije: hodanje na ?tulama- voditeljica LENA SVETLI?I?
akrobalans u dvoje i vi?e- voditelji: NIKOLA MIJATOVI?,
JADRANKA ?INI? MIJATOVI?
akrobacije na svili (tkanini koja visi sa visine min.5 m u dva kraka): voditeljica: JADRANKA ?INI? MIJATOVI? / kc kvark ili ti podrum hrv. doma biv?a streljana
dj-ing: osnove kori?tenja gramofona i cd-playera u svrhu live act-a, miksanje, mc-ijanje…voditelji: DOMAGOJ ?EKS, TOMISLAV VRKLJAN ( safehouse subota od 15 h

reciklirana umjetnost: svake godine iza sebe ostavimo tone sme?a, ponajprije je to nerazgradiva ambala?a, zatim ostaci hrane i glomazni otpad. U ve?ini slu?ajeva taj je otpad itekako koristan i pogodan za recikla?u i preoblikovanje. Cilj ove radionice je ukazati na iskoristivost sme?a u kreativne svrhe. Na? plan je sakupiti sme?e koje je jo? uvijek iskoristivo i uz malo ljepila, ?page, boje ili gipsa napraviti lutke, kostime i uporabne dekorativne predmete. ?elimo da ova radionica po?alje sna?nu ekolo?ku poruku i potakne ljude na razmi?ljanje o recikla?i kroz zanimljiv i ma?tovit na?in.
Voditeljica: PETRA NOVAK

plakat kao kreativni medijski izri?aj: cilj je zainteresiranima pokazati kako ?to jeftinije i jednostavnije, a opet kreativno i upe?atljivo pristupiti izradi plakata, ne samo kao reklame ve? i kao poruke koja indirektno tjera promatra?a na interakciju.
Polaznici ?e dobiti priliku izrade plakata kako na kompjuteru, tako i u kola? tehnici (re?i-ljepi).
Voditelj: NIKOLA MIJATOVI?
kc kvark i safehouse subota flexibilno okuplajnje i planiranje termina radionice ;)

DRUGI DIO LINIJE- IZVEDBA: prezentacije
06. studeni 2004., Kri?evci, prezentacije: ulice u Kri?evcima ili
klub Safehouse ili ili ?????
(bilo bi super da je na otvorenom-ali ako nije moguce moze i zatvoreni prostor

Cilj ovog djela linije je pru?iti mogu?nost polaznicima da se sami oku?aju u izvedbi nau?enog ; kod polaznika ?onglerske i akrobatske radionice izveo bi se kratki koncipirani prikaz u obliku malog uli?nog spektakla.
Polaznici radionice reciklirane umjetnosti i izrade plakata uprili?ili bi izlo?bu
svojih radova, koja bi se u najboljoj varijanti takodjer postavila na ulicu, a u slucaju lo?ih vremenskih uvjeta u klub u kojem bi istovremeno polaznici dj radionice takodjer predstavljali nau?eno u obliku live act-a.

Tre?i dio linije:
04.prosinac 2004., Kri?evci, izvedba: gradsko igrali?te(mozda ce trebati neka zatvorena dvorana ili nesto slicno-u slucaju snijega i velike hladnoce)

Nastup Attackove ?onglersko-akrobatske skupine MELT s predstavom «Peto godi?nje doba»- izvedba predstave koncipirane kroz akrobacije, ?ongliranje vatrom, ples i glazbu, kao jedan od primjera uli?nog teatra.

Zavr?ni party- zabava, Attackovi dj-i, dru?enje opu?tanje.