Izlo?ba 30.10.2004

Marijana Stani?; prostorna instalacija Mala je ptica prepelica al’ obori konja i junaka
prostor udruge Kvark, Hrvatski dom – Kri?evci

Info: Instalacija propituje odnos sanjarskog dijela ljudskog bi?a unutar dominantnih vrijednosti urbanog ?ivota. ?ine je tridesetak malih, gotovo minijaturnih objekata koji svaki za sebe pri?a svoju osobnu pri?u. Svaki objekt je bitan dio globalne kompozicije i kao takav ima jedno lice-pri?u, dok ujedno mo?e i samostalno funkcionirati pri ?emu otkrivamo sasvim novu perspektivu istog objekta, kako vizualnu tako i zna?enjsku. Svi objekti lebde u prostoru, na jednakim visinama i udaljenostima. Svaki je osvijetljen svojom malom ?aruljicom . Objekt dobiva svoje stvarno znacenje tek kad mu se izrazito pribli?imo. Gledaoc tako otkriva i preispituje mogucnost vlastite koncentracije i prepoznavanja vi?eslojne cijelovitosti/stvarnosti (objekata).