AB(C)ook MOBILE TOUR

AB(C)ookMobile Tour 2004!!!

Napomena: Radionice pocinju oko 17 h, a predavanja, projekcije i ostalo oko 20 h.

1. jedinica sadr?aja:
a) PREDSTAVLJANJE IDEJE INFOSHOPOVA – predavanje o povijesti infoshopova u svijetu, razlozi i potrebe pojavljivanja
inicijativa za pokretanje infoshopova u Hrvatskoj, prezentacija rada infoshopova na primjeru Infoshopa “Tabula rasa”
iz Cakovca, samoizdava?tvo, fanzini, nezavisne distribucije, itd…
b) PROJEKCIJA kratkog filma o alternativnim knji?nicama u Hrvatskoj (Fade In) – kratak dokumentarni film snimljen u
rujnu i listopadu ove godine, na lokacijama gdje postoje inicijative i vec realizirani projekti alternativnih knji?nica
i citaonica, u kojem je obradena tematika same ideje autonomije i integracije iste s kulturnim sadr?ajem.
Mjesto, prostor, termin:
Rijeka/Infoshop “?katula”/23. travnja**
Pula/Klub Monte Paradiso/24. travnja**
Kri?evci/Kvarkov info shop/7. svibnja
Bjelovar/Prostorije udruge/8. svibnja
?ibenik/Klub mladih/28. svibnja**
Dubrovnik/Klub/29. svibnja**

2. jedinica sadr?aja:**
a) RADIONICA recikliranja papira – prije same radionice izrade fanzina, pokazat cemo kako reciklirati papir i napraviti
karton ili papir.
b) RADIONICA izrade fanzina – fanzini su nekomercijalni, samoizdani casopisi malih naklada, i izuzetno su va?ni za
razvijanje civilnog dru?tva i civilne scene. Fanzin je publikacija napravljena od strane kolektiva ili pojedinca/ke,
koji/a se ?ele/i izraziti na jeftin, osoban, DIY nacin. Najce?ci format fanzina je A5, fotokopiran, crno-bijeli, zaklaman.
Ali ima i fanzina koji su profesionalno uredeni, tiskani u boji, sa nakladom cak do 15 000 komada. Na radionici napravit
cemo “cut and paste” fanzin, sa sadr?ajem osmi?ljenim na samoj radionici (tekstovi, stripovi,…).
c) YOU AND ME DISTRIBUCIJA – predstavljanje jedine nezavisne distribucije tiskanog materijala u Hrvatskoj, prezentacija
prodajnog asortimana distribucije (knjige, bro?ure, pamfleti, fanzini,…).
d) IZLO?BA najboljih hrvatskih fanzina – izlo?ba hrvatskih fanzina koji su najvi?e doprinjeli razvoju fanzinske scene u
Hrvatskoj u posljednjih 20 godina. Na izlo?bi ce biti predstavljeno oko 100 najboljih hrvatskih fanzina.
Mjesto, prostor, termin:
Kri?evci/Kvarkov info shop/14. svibnja
Bjelovar/Prostorije udruge/15.svibnja
Cakovec/CeZaM/22. svibnja

3. jedinica sadr?aja:
a) PREDSTAVLJANJE mladih medimurskih proznih autora i pjesnika – u zadnje dvije godine, u Medimurju je objavljeno desetak knjiga mladih autora, i svi redom ne dobivaju dovoljno medijske pa?nje, iz raznoraznih razloga. Infoshop Tabula rasa
ce u svibnju objaviti knjigu proze i poezija dva mlada cakovecka autora: Sebastijana Brumeca i Igora Bakse.
Njihov knji?evni izricaj prelazi konvencionalne okvire, granice konzervatizma i u svojim performansima nikog ne
ostavljaju ravnodu?nim.
b) UNPLUGED koncert – iste veceri, za vrijeme citanja poezije i proze, te nakon istog, svoj rad predstavio bi Igor Baxa.
c) IZLO?BA fotografija mladih medimurskih fotografa – svoje radove predstavili ce Fotografska sekcija Centra za mlade Cakovec.
d ) FORUM KAZALI?TE “DaDa” izvest ce predstavu usmjerenu rje?avanju problematike Roma u Medimurju.
e) Projekcije eksperimentalnih filmova Filmske radionice “Kaigot” iz Cakovca.
Mjesto, prostor, termin:
Bjelovar/Prostorije udruge/19. lipnja
Kri?evci/SafeHouse/20. lipnja
?ibenik/Klub mladih/25. lipnja
Dubrovnik/Klub/26. lipnja