6.11.2004 izlo?ba

Nakon ?to je odgo?ena izlo?ba M.Stani? ponovno najavljujemo istu u na?em prostoru udruge

Marijana Stani?;
lumino-kinet?ka instalacija / Mala je ptica prepelica al’ obori konja i junaka
otvorenje u 19 sati…….izlo?ba je ostvarena u suradnji sa platformom Clubture
Interes izlo?be usmjeren je na postojanje paralelnih svjetova, predmeta iz svijeta igra?aka i sitne galanterije koji svojom dosljedno??u u vjernosti prikaza sustavno naru?avaju sliku svijeta odraslog ?ovjeka. Neobi?nom kombinacijom izabranih predmeta po principu za?udnosti koju poti?u, grade ironi?ne, ki?aste, dirljive ali neizbje?no snolike prizore. Postav je aktivan sudionik u kreiranju poruke. Objekti dobivaju svoje stvarno zna?enje tek kad im se izrazito pribli?imo, te tako posjetitelji otkrivaju i preispituje mogu?nost vlastite koncentracije i prepoznavanja vi?eslojne cjelovitosti stvarnosti.
……………………………………………………………………………………………………………………….

cv
Marijana Stani? ro?ena je 19. 07. 1971. u Zagrebu. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, 2003 godine. ?lanica je umjetni?ke udruge “90-60-90” i HDLUa.
Voditeljica je likovnog programa Galerija Mo?vara u multimedijalnom klubu Mo?vara i profesorica Likovne kulture u O.?. ?estine. Projektom Galerija Mo?vara uklju?uje se u Clubture .
Dobitnica je Rektorove nagrade 2002 i Nagrade Zagreba?ke banke 2003.
Izlagala je na nekoliko samostalnih i vi?e skupnih izlo?bi.

Samostalne izlo?be : 2002 galerija SC, “Putnik” / 2004. Galerija Mo?vara, „Mala je ptica prepelica al' obori konja i junaka“ / 2005. Galerija Vladimir Nazor „Talk to me“
Va?nije skupne izlo?be: 2001 Aqarius art-“Autoportret” / 2002. Urbani festival, Zagreb / 2002. Galerija Mo?vara, “Sirup of Life” – Udruga “90 60 90” / 2002. 3. hrvatski trijenale crte?a, Zagreb / 2002 Galerija Noxmedia, Maribor / 2002 Galerija Vladimir Nazor, dobitnici Rektorove nagrade / 2004 27.salon mladih, Zagreb

kontakt; Marijana Stani?, tel; 091 539 7588; e-mail: