15 godina udruge K.V.A.R.K.

Prije dugo godina skupila se kritična masa mladih Križevčana, umjetnika i intelektualaca, aktivista i ljudi koji su željeli aktivno sudjelovati i ostvarivati svoje ideje vezane uz kulturu, umjetnost, mlade, civilno društvo. Bila su to teška vremena za organizacije civilnoga društva, mnogi su skeptično odmahivali rukama, udruge su bile na margini društvene zajednice bez realnog priznanja za taj tihi rad u sjeni velikih institucija. Nakon 15 godina, Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture i sve nas kvarkovce veseli činjenica da smo stabilni, aktivni u radu, održavamo taj početni duh naše vizije i misije i kroz sve ove godine bilježimo kontinuirani porast programskih sadržaja, projekata i aktivnosti. Zahvaljujemo se svima koji na razne načine prate naš rad i nadamo se da budimo pozitivne ideje u zajednici. Otvoreni smo prema svima koji teže nezavisnoj kulturi, mladima i civilnome društvu, uključite se u rad, kreirajte.