Ponedjeljak….

*Prezentacija mangura market .net *

*PO?ETAK: 20 h*

*Realizirano preko platforme Clubtura*

Ve?er dokumentarnog filma: Vjera stolje?a – Dva lica komunizma 1929-1939
PO?ETAK: 21h