Natjecaj

Natje?aj – College Radio

vrijeme: 10.12.2003
mjesto: Klub SC, Savska 25, Zagreb
organizator: Studentski centar u Zagrebu

College Radio otvorio je trajni natje?aj za sve zainteresirane bendove i izvo?a?e. College Radio je novi klupski program Kluba SC koji ?e se odvijati svakog ?etvrtka od sije?nja 2004. godine u prostoru Kluba.

Svi zainteresirani bendovi i izvo?a?i mogu poslati svoje materijale na adresu:

“Za College Radio”
Klub SC
Savska 25
10000 Zagreb

Voditelji projekta ?e uvrstiti u program sve pristigle prijave, prema stilskim zna?ajkama izvo?a?a. Programom se predvi?a da svakog ?etvrtka nastupaju po dva izvo?a?a, uz poseban DJ-program kojeg ?e svakog tjedna ure?ivati poznata imena doma?e glazbene scene.

Cilj programa College Radio je otvaranje prostora mladim neafirmiranim bendovima i performerima svih glazbenih usmjerenja, koji se na taj na?in mogu predstaviti ?iroj publici.

Naziv programa College Radio metafora je poku?aja stvaranja alternativne studentske scene kakva je u Zagrebu postojala 80-tih godina, u vrijeme novog vala. Pokretanje otvorene scene dostupne svima klju?no je za stvaranje ?ire platforme za rad i dokazivanje mladih umjetnika i kreativaca te trajno o?ivljavanje prostora Studentskog centra. Upravo iz tog razloga College Radio je kao medijskog partnera izabrao Radio Student, na kojem ?e se usporedo s odvijanjem klupskog programa emitirati radijski program posve?en toj sceni, a zna?aj dio cijele medijske akcije odvijat ?e se i putem Interneta.
Ina?e, institucija college radija klju?na je za afirmiranje novih imena, kao ?to se to
dogodilo u Sjedinjenim Dr?avama, gdje su preko mre?e studentskih klubova i radio postaja afirmirana takva globalna imena kao ?to su R.E.M.

Ulaz za sve programe bit ?e besplatan!

Voditelji projekta:
Ante Perkovi?, kontakt za izvo?a?e
e-mail:
Goran ?iki?, kontakt za medije
e-mail: