Krenuo Suffest

Suffest je multimedijalni festival internacionalnog karaktera koji uklju?uje u svom prvom izdanju prikazivanje video radova, instalacija , i izvedbe performace suvremenih umjetnika iz Hrvatske i Austrije u trajanju od pet dana.Projekt festivala se raelizira u partnerstvu s udrugom Kforumvienna iz Be?a. Udruga K.V.A.R.K. nositelj i doma?in projekta dok se Kforumvienna prezentira projektom „KunsthalleAllda Gianottia i projektima Wendelina Pressla i Jochena Höllera.

U prostorijama Kri?eva?kog likovnog kruga sino? je otvorena izlo?ba “Exchange, experience, explore”, troje apsolvenata i troje diplomiranih studenata Likovne akademije. Tea Hatadi, jedna od umjetnica ?iji je rad izlo?en, kazala je kako i sam naziv projekta nazna?uje ono ?to su umjetnici radili: izmjenjivali iskustva o svojem umjetni?kom radu i istra?ivali nove mogu?nosti izra?aja.

Radovi Neregistrirani korisnik, Online Guide for Average Female, Colour your memories, Sadako, Ann Nicole, Off-side i Collector, video projekcije, instalacije, skice, crte?i i mape preispituju stvarnost i trivijalne doga?aje, odnose me?u ljudima i njihove osje?aje. Umjetnici se tim svojim djelima nadovezuju jedni na druge a iz me?usobne komunikacije i kroz razmjenu ideja do?li su do novih spoznaja o procesu umjetni?kog stvaranja i suradnje umjetnika.

Izlo?bom “Exchange, eperience, explore” najavljen je prvi me?unarodni festival suvremenih umjetni?kih formi, SUFFEST, a njegov idejni za?etnik, Sa?a ?ivkovi?, nagla?ava da se festivalom ?ele pokazati novi oblici umjetni?kog izra?avanja i nastaviti suradnja s umjetnicima iz Hrvatske i Austrije.

Kompletan program Suffesta mo?ete pogledati na web stranici festivala na adresi http://www.suffest.net/program.html