KREATIVNE RADIONICE ZA MLADE

RADIONICA KREATIVNOG PISANJA
VODITELJ: prof. Petar Babi?
Opis radionice:
Pisanje, ?itanje i analiza pisanih uradaka, pobolj?avanje stila, upoznavanje sa izra?ajnim mogu?nostima jezika, u?itak kreiranja i zapisivanja vlastitih svjetova. Objavljivanje ?asopisa sa radovima polaznika.
Srijedom od 19:00 do 21:00h

RADIONICA CRTE?A
VODITELJ: prof. Sa?a ?ivkovi?
Radionice bazirane na radu sa crta?kim tehnikama (olovka, ugljen, tu?). Crtanje prema prirodi, prou?avanje djela starih majstora crte?a, razvoj crta?kih sposobnosti kod polaznika. Na kraju radionice izlo?ba najboljih uradaka polaznika radionice.
Ponedjeljkom od 19:00 do 21:00h

RADIONICA ?ONGLIRANJA
VODITELJ: Sa?a Lon?ari?
Radionice u?enja vje?tina akrobatike i ?ongliranja. Osnovne tehnike rada sa loptama, kolutovima ?unjevima. Stvaranje koreografije, razvoj programa koji ?e biti prezentiran javnosti.
Utorkom od 19:00 do 21:00h

Sve radionice za mlade od 15 do 29 godina su besplatne. Prijave do 01.02.2007. godine. radnim danom u prostorijama Kluba kulture od 11:00 do 16:00 h ili na email ili prvoj radionici u velja?i. Radionice zapo?inju 05, 06 i 07.02.2007 godine.

Organizator: Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K. – www.udruga-kvark.hr
Donatori: Ministarstvo obitelji, branitelja i me?ugeneracijske solidarnosti – www.mobms.hr