G.A.D. 2005

Po peti puta K.V.A.R.K. obilje?ava ro?endana Grada Kri?evaca sa koncertom koji ?e se odr?ati na Nem?i?evom tgu 29.04.2005. godine. Na koncertu ?e nastupati P.O.R.O.T.A. (k?-rock), SCROLL (zg-punk/rock). U slu?aju ki?e koncert se seli u prostorije LA MIRAGE-a u Frankopanskoj ulici u Kri?evcima.