SVJETSKI DAN AKTIVIZMA MLADIH

K.V.A.R.K. i ove godine u Kri?evcima obilje?ava Svjetski dan aktivizma mladih, koji po drugi puta u Hrvatskoj koordinira MMH Mre?a mladih Hrvatske. Ponedjeljak 18.04.2005. godine u 12:00h Trg J.J. Strossmayera 21. performance Sa?e ?ivkovi?a pod nazivom Gra?anin M.D., performance povodom stote obljetnice ro?enja Marijana Detonija.
U 19:30 u ulici I.Z. Dijankove?kog 12 Velika gradska vije?nica, prezentacija i rezultati projekta MUV Mladi u vije?u…O projektu govore Sa?a Lon?ari? voditelj projekta za Grad Kri?evce, Delegati u projektu MUV te ?lanovi Gradskog poglavarstva…