Festival filma o ljudskim pravima 10 i 11.02.2005.god.

Festival ?e se odr?ati 10 i 11.02.(?etvrtak i petak) 2005. god. u podrumskim prostorijama Hrvatskog doma (mala dvorana HPD-a). Festival se organizira u sklopu turneje po Hrvatskoj koja ide preko platforme clubture. nositelji festivala URK Udru?enje za razvoj kulture, Multimedijalni institut. Organizatori festa za Kri?evce K.V.A.R.K. i Pu?ko otvoreno u?ili?te. Adresa na kojoj mo?ete saznati ne?to vi?e o ovom festivalu je www.humanrightsfestival.org jo? za informaciju festival ?e biti besplatan…

10.02.2005. ?etvrtak:

18:00h R. Rowely, J. Soohen: The Fourth World War, SAD, 2003, 76'
19:30h Boris Miti?: Pretty Dyana, SCG, 2003, 45'
20:30h Susan Gray: Citizen Berlusconi Italija / SAD, 2003, 56'
21.30 h Nenad Puhovski : Lora-svjedo?anstva RH 65 min

11.02.2005. Petak:

18:00h Karin Jurschik: Die Helfer undie Frauen, Njema?ka, 2003, 80 min.
19:30h Goran Markovi?: Poludeli ljudi, SCG, 1997, 47 min.
20:30h James Longley : Gaza strip, SAD, 2002, 84 min
22:00h Otmica Srbija i Crna Gora / 2002 / Beta SP / kolor / 46 ' / srpski / engleski prijevod