3. Battle Freestyle Contest

Tradicionalni kri?eva?ki battle ponovo ja?e!

Nakon prvog battle-a odr?anom u Cyber clubu Safehouseu i drugog odr?anog me?u zidinama tada neure?enog Kluba kulture, po prvi puta u regularnim uvjetima, mlade nade hip hop oku?at ?e se u izmi?ljanju rima sa ciljem da verbalno nadja?aju svog protivnika. Za?to to ?ine? Zato ?to ?ele dokazati svoje MC vje?tine, a i zato ?to ih o?ekuje nov?ana nagrada! Koja? Do?ite i provjerite. Kada?

17.6.20006, subota! Klub kulture! Kri?evci! S po?etkom u 21:00h…

Naravno, kao i svaki put dosada, KK vam je pripremio i hip hop koncert sa mladim snagama hrvatske demo scene, pa ?e izme?u ostalog kao headlineri po prvi puta u Kri?evcima nastupiti:

Balkanski rulet (Vrtlin, K?) – za?etnici Vrtlin crewa, najja?i hip hop duo u Kri?evcima, njihovi tekstovi puni su emocija i slikovitih prikaza sa ulice, za sebe ?esto iz fore ka?u da su izmislili emo hip hop.Pleme (Kc) – kc bhoys united

Mentor (Bj) – de?ko sa ne?to druga?ijim pristupom od standardne rap sheme, njegovi tekstovi bazirani su na poeti?nim metaforama sa primjesom ironije. ?to re?i, pjesni?ka du?a!

Lideri podzemlja (Zg) – zagreba?ka ekipa, ljubav prema hip hopu dovela ih i do Kri?evaca!

Predgrupa (K?) – dio Vrtlin crewa koji mije?a hip hop sa drum’n’baseom, anga?irani tekstovi sa punk attitudeom, ne?to nevi?eno na ovim prostorima, deklariraju se kao perfomance skupina ?to zna?i samo jedno – od njih o?ekujte provokativan nastup!


Upad – 10 kn!