15.03.2005. Radionica o spolnom i reproduktivnom zdravlju

Prostorije Matice Hrvatske 11:30h
Fokus grupu ?e voditi Hrvatska udruga za oboljele od HIV-a (HUHIV) trenutno radi na projektu kreiranja savjetovali?ta gdje bi se mladi mogli obratiti vezano za sva pitanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju. Udruga je osnovana 1999. godine s ciljem prevencije i pomo?i oboljelima od HIV infekcije te ostvarivanja njihovog primjerenog medicinskog, dru?tvenog, socijalnog tretmana. Svojim radom, udruga je pridonijela edukaciji, prevenciji i unapre?enju zdravog ?ivljenja.
Fokus grupa ?e se sastojati od max 15 u?enika raspore?enih po spolu, dobi i ?kolskom uspjehu. Fokus grupu ?e se odr?ati u trajanju od 2 ?kolska sata te ?e ju voditi dva facilitatora; Vlatka Matkovi? i Maja Ma?ek, ?lanice udruge za oboljele od HIV-a. Teme koje ?e se obra?ivati u grupi biti ?e: stavovi ispitanika vezanih uz spolnost, spolna iskustva, razlozi stupanja u spolne odnose, spolni odnosi pod utjecajem opojnih sredstava, upoznatost s preventivnim mjerama od spolnih bolesti, kori?tenje kondoma te percepcija rizika, informiranost o spolnim bolestima i HIV-u, informiranost o postojanju savjetovali?ta za mlade te va?nost tih savjetovali?ta, koje slu?be bi ta savjetovali?ta trebala pokrivati te kako bi ona trebala izgledati da budu pristupa?na mladima.