15.12 – Promocija grafi?ke mape

Grafi?ka mapa “Memento sveti Marko Kri?ev?anin” biti ?e predstavljena 15. prosinca u 19 sati u Klubu kulture na Ma?urani?evom trgu 1 u Kri?evcima. Projekt mape je ostvaren kroz projekt “Marko i mladi” koji je sufinanciran od Grada Kri?evaca. Svojim radovima se predstavlja osmero kri?eva?kih umjetnika razli?itih generacija i stilskog izraza (Bojko, Hatadi, Holenda, Homen, Nemet, Pap, Vukovi?, ?ivkovi?). Mapa sadr?i osam grafi?kih listova otisnuto u tehnici sitotiska, a koje je otisnuo kri?eva?ki “ArtScript”.
Osim likovnih prikaza u mapi se nalazi i predgovor prof. Petra Babi?a. Na promociji ?e nastupiti i mladi kri?eva?ki glazbenik Fran Lebo?.