Udruzi K.V.A.R.K. dodijeljen ugovor za projekt usmjeren mladima

Jučer, 15. prosinca 2021., Udruzi K.V.A.R.K. dodijeljen je ugovor za projekt Klub kulture – multimedijalni i kulturni centar u potprioritetnom području organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade.

Projekt ima za cilj organizirati provođenje slobodnog vremena mladih kroz svakodnevne aktivnosti i sadržaje, podići razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima, pružiti im psihosocijalnu podršku te smanjiti mogućnost štetnog provođenja vremena koje povećava mogućnost i sklonost mladih prema eksperimentiranju sa rizičnim oblicima ponašanja i drogama.

Kao i do sada, želimo biti usmjereni na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih kroz godišnji program Kluba kulture.

Ovim putem zahvaljujemo Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade na pruženoj podršci.

🔗 https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/svecano-dodijeljeni-ugovori-za-projekte-usmjerene-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2021-godinu/

📸 Fotografije preuzete sa službene stranice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade RH.