Sje?anje na ?ernobilsku katatrofu…

Povodom dva desetlje?a ?ernobila ve?eras se u Klubu kulture prikazuje igrani film Kineski sindrom, na temu nuklearnih katastrofa i njihovog zata?kavanja od javnosti. Izraz iz naslova ozna?ava proces taljenja jezgre nuklearnog reaktora.Film iz 1979., nominiran za nekoliko Oscara, re?isera Jamesa Bridgesa, s Michaelom Douglasom, Jackom Lemmonom i Jane Fonda, aktualan je jo? i danas.

Po?etak u 21 sat.