Održana Izborna skupština udruge K.V.AR.K.

U subotu 7. siječnja 2017. godine održana je redovna Izborna skupština udruge K.V.A.R.K. Na skupštini je za novu predsjednicu udruge jednoglasno izabrana Lucija Deković, 20-godišnja studentica socijalne pedagogije u Zagrebu. Lucija je član udruge od 2016. godine, a iskustvo je skupljala volontirajući na projektima i aktivnostima organizacije kao i kroz studentski rad.

– U udruzi se najviše želim posvetiti projektima koji su vezani uz mlade, želim im približiti različite sadržaje koje udruga proizvodi (glazbeni, likovni, filmski programi, neformalno obrazovanje), a posebno ću se koncentrirati na projekt Svih 5 za 5 i praćenje policy procesa i programa u sektoru mladih – istaknula je Lucija svoje ambicije na čelu organizacije. Udruga K.V.A.R.K. odabirom Lucije Deković za predsjednicu želi fokus svog razvoja u sljedeće dvije godine usmjeriti prema osnaživanju mlađeg članstva koji će kreirati buduće aktivnosti udruge te kvalitetnijem praćenju i zagovaranju politika za mlade.

Jednoglasno je izabran i novi Upravni odbor kojeg čine Ivan Solar, Krešimir Pavičić, Matej Bunta i Dijana Čeh.

Dosadašnji predsjednik Admir Sinani predstavio je godišnji izvještaj o radu organizacije u 2016. godini nabrojavši 11 različitih projekata koje je udruga provodila tijekom godine: Klub kulture – multimedijalni i kulturni centar, Culture Shock Festival, Crosstown Music Festival, Skaville, Informatizacija, Investicijska potpora, Festival:Granje, Mali Zeleni Festival, Crosscity Buckets, Svih 5 za 5 i Galerija K.

Udruga je u 2016. godini imala tri zaposlene osobe, nekoliko honorarnih suradnika te više od desetak različitih voditelja aktivnosti.  U planu rada za 2017. godinu navodi se nastavak provedbe većine dugogodišnjih projekata udruge, ali i nekoliko novih projekata poput festivala ulične umjetnosti KUFER.  U pripremi je i apliciranje na projekt Umjetnost i kultura za mlade kojeg je otvorio Europski socijalni fond, a nadležno tijelo je Ministarstvo kulture. Organizacija planira pojačati rad na policy aktivnostima vezanima uz sektor mladih kroz angažman mlađih članova i predstavnika u Savjetu mladih grada Križevaca (Ana Marija Mileusnić i njen zamjenik Matej Bunta).

Članovi skupštine izglasali su promjene i dopune statuta, a jedna od bitnijih promjena je razdvajanje upravljačkih od operativnih tijela te udruga ne može sklapati ugovore o radu s članovima Upravnog odbora.

Skupština je prihvatila i financijski izvještaj za 2016. koji je predstavio izvršni direktor Saša Lončarić, a prema kojem su prihodi organizacije iznosili 413.188,17 kuna dok su rashodi iznosili 406.865,21 kuna.