Od ove srijede – Ljetno kino u Klubu kulture

Da, da, dobro ste pro?itali, od ove srijede kre?e Ljetno kino u Klubu kulture. Za?to? O?ito je da klasi?no kino u gradu vi?e ne postoji. O?ito je da se na televiziji uglavnom pu?ta sme?e od filmova. O?ito je da videoteke ?esto ne dr?e kvalitetne europske filmske naslove. I na kraju krajeva, o?ito je da se u na?em malom mistu ni?ta ne doga?a preko tjedna. Stoga smo odlu?ili nastaviti tradiciju koju je zapo?eo g.?ataj pokretanjem ljetnoga kina prije par godina, a kako istog iz odre?enih razloga ve? zadnjih par ljeta nema, poku?ati ?emo ga nadomjestiti ovim putem. Ne g.?ataja ve? Ljetno kino, jasno. Poku?ali smo odabrati kvalitetne, uglavnom europske filmske naslove koji su uglavnom kod nas rijetko nabavljivi. Slu?benu najavu sa terminima i naslovima o?ekujte uskoro. Vrlo uskoro.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*
*