Ljetno kino Srijedom !!

Ljudi, kre?e nam ljetno kino srijedom, samo u Klubu kulture. Na to nas je natjerala ?injenica da smo u gradu ve? poodavno ostali bez jedinog nam kri?eva?kog kina. ?to ?emo, moramo se nekako sami sna?i, ipak smo filmofili, a i ?itamo u novinama da nitko ne ?eli preuzeti kri?eva?ko kino, ?ak niti za 1 kunu …zato mi preuzimamo stvar, u prostoru Kluba … ?itaj dalje:

Srijeda, 07.06. Ljetno kinoFILMSKA PROJEKCIJA IZNENA?ENJA :)

Projekcija kre?e u 20:30h, nemoj kasniti !!