K.V.A.R.K. kontakt

Udruga K.V.A.R.K.

Koprivnička 70.
48260 Križevci
HRVATSKA

OIB: 91026826200

tel/fax: +385(0)48 711073
email: 

Upravni odbor:

Admir Sinani predsjednik

Krešimir Pavičić, član

Danijel ©aško, član

Martina Bujan Knapić, član

 

Izvršni direktor udruge:

Saša Lončarić

 

Klub kulture

Mažuranićev trg 1
48260 Križevcitel/fax: +385(0)48 711073
E-mail: 

Prijavnica za volontere