Ovaj tjedan četiri radionice psihosocijalne podrške za mlade!

Ovaj tjedan se u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci provode četiri radionice psihosocijalne podrške za mlade: “Nošenje sa stresom”, “Suradnja i komunikacija”, “Razumijevanje emocija” i “Strah od neuspjeha i kako ga prevladati”. Radionice će se provesti u sklopu projekta Klub kulture – multimedijalni i kulturni centar kojeg provodi udruga K.V.A.R.K. pri Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade. Voditeljica radionica je mag. educ. philol. angl. Tara Medaković Zdilar.

Stres je negativna emocionalna reakcija koja se javlja kada osoba procijeni da je suočena sa situacijom koja ju fizički ili psihički ugrožava, a kod mladih se javlja sve ranije i sve češće. 

Kroz ovu radionicu prepoznat ćemo najčešće stresore te se kroz aktivnosti upoznati s tehnikama koje pomažu u nošenju sa stresnim situacijama.

Vještine rada u timu važne su u svakom području i u svakom poslu. Dobar tim omogućuje i pojedincu i skupini da budu uspješni i produktivni. Vještina timskog rada životna je vještina koja kasnije svakome pomaže kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu. 

Kroz interaktivnu radionicu zajedno ćemo proći kroz prednosti suradnje i uspješne komunikacije te načine na koje možemo biti što produktivniji kroz rad u timu.

Kakva je funkcija emocija? Koje emocije znamo i prepoznajemo? Kako prepoznati emocije kod drugoga? 

Na ovoj radionici upoznat ćemo se s osnovnim emocijama, naučiti njihove funkcije i načine prepoznavanja emocija. Svaka naša emocija nosi određenu ulogu, a kako bi ih iskoristili na pravilan način moramo ih znati prepoznati i razumjeti.

Strah od neuspjeha jedan je od glavnih strahova adolescenata. Preplavljeni tim strahom osjećaju se frustrirano i tjeskobno, što često dovodi do problema u komunikaciji, vršnjačkih i obiteljskih odnosa i na kraju pada uspjeha. 

Kroz ovu radionicu proći ćemo načine reguliranja te postepenog rješavanja straha od neuspjeha.