Natječaj za zapošljavanje radnika

Na temelju sistematizacije radnih mjesta Udruge K.V.A.R.K. te stvarnih potreba za obavljanjem poslova, Udruga K.V.A.R.K. raspisuje natječaj za zapošljavanje radnika:

 1. Pomoćni administrator, na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena (M/Ž)
 2. Tehničar – majstor rasvjete, na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena (M/Ž)

 

 1. Pomoćni administrator obavlja poslove:
 • Poslovno dopisivanje
 • Oblikovanje formulara (upit, ponuda, narudžba, tipizirani ugovori)
 • Evidencija poslovnih dopisa
 • Arhiviranje dokumentacije
 • Rad s poštom (prijam, razvrstavanje, evidencija, dostavljanje pošte unutar i izvan organizacije, otprema i arhiviranje)
 • Poslovi telefoniranja i bilježenja razgovora
 • Ostali poslovi delegirani od strane Izvršnog direktora organizacije

Uvjeti:

 • SSS – VSS
 • Rad na računalu, Office, Internet
 • Poznavanje stranog jezika, preporučljivo engleski
 • Samostalnost i odgovornost u poslu, spremnost za timski rad

 

 1. Tehničar – majstor rasvjete obavlja poslove:
 • Spaja audio i video opremu na događanjima u Klubu kulture (koncerti, tribine, projekcije)
 • Ugađa opremu u Klubu kulture (tribine, projekcije, kvizovi, DJ-program, kazališne predstave)
 • Ugađa rasvjetu u Klubu kulture
 • Terenski rad na kojem spaja i ugađa audio opremu
 • Ugađa rasvjetu na glazbenim i kazališnim programima u Klubu kulture
 • Ugađa rasvjetu na glazbenim i kazališnim programima na terenu u organizaciji udruge
 • Dežura na programima u Klubu kulture te u prostorima u kojima udruga organizira aktivnosti
 • Obavlja poslove prodaje karata na ulazu u Klub kulture te prostorima u kojima udruga organizira aktivnosti
 • Obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija, zajedničkih dijelova zgrade i pripadajućeg dvorišta, glavnog prostora i stubišta Kluba kulture te ostalih prostora u kojima udruga organizira aktivnosti

Uvjeti:

 • Opća radna sposobnost
 • Poznavanje audio i video tehnike (utvrđuje se iskustvom i razgovorom)
 • Samostalnost i odgovornost u poslu, spremnost za timski rad

 

Radni odnos se sklapa na pola radnog vremena, na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca. Pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje posebnih uvjeta za radno mjesto, svi prijavljeni moraju pismenoj prijavi priložiti kratki životopis, fotokopiju domovnice / izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopiju osobne karte te elektronički zapis HZMO.

Prijave na natječaj uz popratnu dokumentaciju dostavljaju se poštom ili elektroničkim putem na adresu:

Udruga K.V.A.R.K., Koprivnička 70, 48260 Križevci

u roku od četrnaest dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Udruge i Kluba kulture. Prijave dostavljene poslije ovog roka (za poštanske prijave utvrđuje se žigom na pošiljci) te prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.