?ETVRTAK 22. rujna – DAN BEZ AUTOMOBILA

9:00-19:00 sati – promet u sredi?tu grada obustavlja se, gra?ani se pozivaju da pje?a?e na posao…
10:00-15:00 sati – ?ongleri, skejteri, roleri, parkura?i na Nem?i?evom trgu predstavljaju vje?tine uz sudjelovanje gra?ana i ?kolske djece

Od 16. rujna kre?e Europski tjedan kretanja kojim se u gradovima po cijelom kontinentu odr?avaju aktivnosti posve?ene alternativnim na?inima kretanja stanovnika. Grad Kri?evci jedan je od sedam hrvatskih gradova priklju?enih tom projektu, ?iji ?e glavni doga?aj biti Europski dan bez automobila sljede?eg ?etvrtka.
Akcija europskog dana bez automobila pokrenuta je 1998. godine u Francuskoj s pokli?em U grad bez svog auta, a cijeli tjedan “bez kretanja” zapo?et je u Belgiji 2002. godine i odmah ga je podr?ala najva?nija europska institucija – Europska komisija.
Kakvo je njihovo mjesto bez automobila Kri?ev?ani su ve? isprobali ranijih godina-ove godine grad se pojavljuje kao podupiratelj tjedna kretanja i grad-sudionik Dana bez automobila. Kampanja nosi naziv Pametno kretanje i tijekom cijeloga tjedna promi?e alternativne na?ine kretanja gradom, poput bicikla, javnog prijevoza ili pje?a?enja.