K.V.A.R.K. zatvara radnu sezonu

Programom Labin art expresa udruga K.V.A.R.K. zavr?ila je svoju radnu sezonu u Klubu kulture. Preko ljeta raditi ?e na ure?enju prostorija Kluba kulture, te na projektu DIY marketing koji radi u partnerstvu sa udrugom ACT iz ?akovca i Labinskom neformalnom inicijativom PROTEST MOZGA. K.V.A.R.K. je partner Pu?kom otvorenom u?ili?tu u organizaciji Ljetnih ve?eri. Prije odlaska na odmor o?ekuje se prezentacija biltena Culture shock i jubilarnog 10.og broja ZUK-a Zne urbane kulture. Sezonu Kluba kulture K.V.A.R.K. otvara 01.09.2005. godine.