Akusti?ni etno-sastav Komedija, ?akovec

Komedija, akusti?ni etno-sastav iz ?akovca, sastao se u prolje?e 2005. godine. Nakon brojnih promjena postave u koje su bili uklju?eni najraznovrsniji instrumenti, poput frulica, udaraljki, ?emba i elektri?ne gitare, u ljeto 2005. iskristalizirala se jezgra s tri instrumenta: cimbalo (Neven Kolari?), violina (Katjana Krha?) i akusti?na gitara (Igor Baksa).

Tradiocionalne me?imurske pjesme u razli?itim aran?manima, od bluesa i rocka do ?ansone i reggaea, ?ine ovaj mladi nepretenciozni sastav savr?enom zvu?nom kulisom za romanti?nu rustikalnu ve?er iz filma Pedra Almodovara.

Koncert je na repertoaru ve?eras, (subota), 06. svibnja, 2006.

Po?etak: 21:00h

Ovaj koncert odvija se u sklopu kulturno obrazovnoga festivala Culture Shock

Ulaz besplatan!