Krenuo Culture Shock !

Ovih dana je u Kri?evcima krenuo Culture Shock, godi?nji kulturno-obrazovni festival koji se odr?ava u Klubu kulture, Ma?urani?ev trg 1.

Prvi radni tjedan nudi niz kreativnih radionica – pisanog izra?aja i likovnog istra?ivanja s temom stripa, tematske “Europa i na? dom” te “Esperanto u slobodno vrijeme“, pa radionice digitalne fotografije, Internet-novinarstva i audio-in?enjeringa.

U ?etvrtak se to?no u podne priprema radionica “Europa i na? dom“, u petak u isto vrijeme radionica “Esperanto u slobodno vrijeme“, a obje vodi Marija Belo?evi?, tajnica Mre?e mladih Hrvatske.

Za subotu, iako dan vikenda, pripremaju se tri radionice. U terminu od 10.00 sati kre?e radionica digitalne fotografije koju vodi Bernard ?ovi?, fotoreporter Vjesnika. Za 14.00 sati zakazana je radionica Internet-novinarstva koju vodi diplomirani novinar Ottone Novosel, uz asistenciju novinara kri?eva?kog portala. U 16.00 sati ide radionica audio-in?enjeringa, koju vode Sa?a Lon?ari?, voditelj Kluba kulture i Kre?imir Pavi?i?, student radiokomunikacija.

Organizatori, udruge K.V.A.R.K. i P.O.I.N.T., nadaju se dobroj posje?enosti i pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u besplatnim radionicama koje festival nudi.

Vi?e informacija o radionicama te cijelom programu Culture Shocka potra?ite na web stranicama www.c-shock.org

Medijski pokrovitelj Culture Shocka je kri?eva?ki portal www.krizevci.info