10 & 11.06.2005.Culture shock zadnji segment

NAPOMENA: sav program zbog zauzetosti dvorane Pu?kog u?ili?ta seli u Klub Kulture!

10.06.2005. Petak
predstavljanje Centra za mlade ?akovec
kazali?na predstava Anti slu?aj taj i taj
autor: prema tekstovima Daniila Harmsa

izvodi: dramski studio DaDa

glume: Aida Ibrahimov?, Irena ?nidari?, Magdalena Kati?, Nina Novak,
Sanda Radikovi?, Tihomir Karni?nik i Denis ?nidari?

glazba: Jerko Vugrinec
visuals: Kre?imir Hlebec i Tomislav Brozovi?
redatelj: Davor Dokleja

Klub Kulture 20:00h

promocija autorskog albuma
Na rubu> autor: Samir
izvodi: Samir(vokal) i Matija Murkovi? (gitara)

Klub Kulture 21:00h

promocija elektro scene Centra za mlade ?akovec

dj Jerko
visuals +omee
Klub kulture 22:00h

11.06.2005. subota
Izlo?ba radova polaznika likovne radionice koja je odr?ana u sklopu Culture shock-a…
voditelj: Sa?a ?ivkovi?
Klub kulture 21:00 h