Program Kluba kulture

Nismo stali, program u prostoru Kluba kulture ide dalje glede&unato? daljnjem nedovr?etku prostora. Kako bismo program bolje predstavili Vama, virtualnim posjetitljema, kreirali smo novu rubriku na na?em webu tako da sad mo?ete kliknuti na desnom izborniku na rubriku ma?tovitog i nadasve originalnog naziva “Program KK” i vidjeti op?irniju najavu za teku?i dan. A, ponekad i za onaj dan kasnije :)