RADIONICE ?ONGLIRANJA

K.V.A.R.K. u suradnji sa Gradskom knji?nicom Franjo Markovi? od 07.07.2005. godine vodi radionicu ?ongliranja za djecu (mla?eg uzrasta) polaznike igraonice. Radionice ?e se odr?avati svakim radnim danom do 17.07 sa po?etkom u 11h.