Radionice

Međusektorska suradnja
Biti čete osposobljeni pokrenuti i upravljati suradnjom između organizacija civilnog društva i poslovnim/javnim sektorom.
Suradnja između različitih sektora postaje način rješavanja očiglednog i sve dubljeg sukoba interesa i uloge javne uprave, interesa poslovnog sektora te organizacija civilnog društva koje se po prirodi svog postojanja zauzimaju za opće prihvaćene vrijednosti građanskog društva. Stoga je na lokalnoj razini međusektorska suradnja preduvjet razvoja, jer samo korištenjem raspoloživih resursa moguće je smanjiti zaostajanje za razvijenim zajednicama i pronaći vlastiti put razvoja temeljen na zajedničkim vrijednostima. Na treningu čete biti upoznati sa sektorskom podjelom, ovlastima i odgovornostima javnog i privatnog sektora, načinima odlučivanja u predstavničkim tijelima i poglavarstvima, zakonima i propisima te primjerima dobre senzibilizacije javnosti.
Trajanje: 1 dan
Termini: 27.10.2007.
Upisnina: 100 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Projektno upravljanje i razrada projektnog prijedloga
Nakon pohađanja ovog treninga imati čete osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog prijedloga.
Jedan od najčešćih instrumenata prikupljanja sredstava za rad organizacija civilnog društva je priprema projektnih prijedloga i pronalaženje financijskih sredstava za njihovu realizaciju. Opravdano se može tvrditi da je to dominantan instrument namicanja sredstava za rad. Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta, organizacije civilnog društva pokušavaju osigurati financijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljanoj skupini. Na treningu, čete biti potaknuti na prepoznavanje problema i nedostataka u zajednici, navesti će Vas se da prepoznate promjenu koju želite postići u zajednici, da analizirate problem i mapirate koje su snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti u
Vašoj zajednici te čete naučiti osnove planiranja i pripreme projektnog prijedloga.
Trajanje: 2 dana
Termini: 10 i 11.11.2007.
Upisnina: 240 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Upravljanje financijama
Na treningu čete upoznati glavna područja upravljanja financijama i imati priliku sami na primjerima izrađivati pojedine segmente. Tijekom treninga u velikoj mjeri steći čete znanja i razviti vještine analiziranja financijskih potreba organizacije i usklađivanja opsega različitih troškova te čete imati priliku izraditi proračun u skladu s organizacijskim potrebama. Sa stečenim znanjima i iskustvima biti čete u mogućnosti razviti mehanizme regularnog uvida u sredstva i mogućnosti obrade relevantnih dokumenata te kvalitetnije izrade financijskih izvještaja svojih organizacija po projektima.
Trajanje: 2 dana
Termini: 01. i 02.12.2007.
Upisnina: 200 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)