Radionica o novim tehnologijama u petak

Udruga K.V.A.R.K. poziva u okviru programa JAKO, na besplatnu interaktivnu radionicu “Nove tehnologije u organizaciji” za predstavnike civilnog sektora. Radionica ?e se održati u petak 20. lipnja 2008. godine u Klubu kulture u Križevcima s po?etkom u 15 sati.

U planirana ?etiri sata obradit ?e se teme iz novih komunikacijskih tehnologija primjenjivih u neprofitnim organizacijama, od kolaborativnih alata i digitalne komunikacije do kreiranja vlastitih medija u svrhu promocije i razmjene informacija.