CULTURE SHOCK

Udruga K.V.A.R.K. u suradnji sa udrugom POINT radi na projektu pod nazivom Culture shock koji je realiziran preko platforme Clubture. Culture shock ?e se realizirati tokom mjeseca svibnja a sadr?avati ?e se od radionica, kazali?nih predstava, izlo?aba, promocija knjiga, koncerata, okruglog stola… Svi ovi sadr?aji podjeljeni su u pet segmenata PRESS, OPEN SOURCE, ART, CLUBBING, AUDIO. Culture shock odvijati ?e se na raznim destinacijama u Gradu Kri?evcima. Samom projektu financijsku potporu dala je Zaklada za razvoj civilnog dru?tva, Ministarstvo kulture, Ured za kulturu grada Zagreba, Grad Kri?evci.
U izradi je stranica Culture shock-a koja ?e se nalaziti na adresi www.c-shock.org
Vi?e o projektu saznaj ovdje