Culture shock

Tokom mjeseca svibnja K.V.A.R.K. u suradnji sa udrugom POINT radi na projektu Culture shock. Culture shock je realiziran preko platforme Clubture i finacnijski podr?an od Zaklade za razvoj civilnog dru?tva, Ministarstva kulture, Ureda za kulturu Grada Zagreba i Grada Kri?evaca.
Vi?e o samom programu Culture shock-a saznaj klikom na Culture shock.