[croatian]CSF 2008[/croatian]

[croatian]Kao i pro?le tri godine, tako i ove, udruge P.O.I.N.T. i K.V.A.R.K. organiziraju Culture Shock festival. Za razliku od pro?lih godina, ove godine ?e se odr?avati u o?ujku. Vi?e o samom festivalu, svim doga?anjima mo?ete saznati na stranici festivala www.c-shock.org[/croatian]