Razmjena linkova

Ako ste ?lan neprofitne organizacije i ?elite vidjeti svoj link na na?im stranicama, pi?ite nam na info@udruga-kvark.hr, kako bismo razmjenili linkove! Svrha je dakako, bolja povezanost ovakvih organizacija.