Natje?aj za voditelja Info to?ke

Udruga K.V.A.R.K. raspisuje natje?aj za POSAO na radnom mj. voditelja Infoto?ke u Klubu kulture (ugovor o radu do 31.12.08. na pola radnog vremena).

Tra?e se osobe sa komunikativnim sposobnostima, potrebno je znanje radara?unalu.

Prednost imaju osobe sa iskustvom o radu u civilnom dru?tvu i slu?e se stranim jezicima (prednost Engleski jezik).

Vi?e informacija mo?ete saznati u Klubu kulture radnim danom od 11:00 do15:00 h ili na email: , tel: 711 073

Svoje prijave sa ?ivotopisima, ?aljite na mail adresu ili na K.V.A.R.K. Koprivni?ka 70. 48260 Kri?evci zaklju?no do 01.02.2008. godine.