Nagrada za iznimno postignuće u 2008.godini.

Na sve?anoj sjednici koja je održana 15.04.2009. na prijedlog Grada Križevaca Udruga K.V.A.R.K. dobila je nagradu županije Koprivni?ko-križeva?ke za iznimno postignu?e u 2008. godini.

Nagrade laureatima uru?ili su predsjednik županijske skupštine Milivoj Androli? i župan Darko Koren. Nagradu za životno djelo dobio je profesor Dražen Podravec iz Virja, nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivni?ko-križeva?ke županije dobili su predsjednik Turisti?ke zajednice grada ?ur?evca Marijan Ružman i Udruga invalida Križevci. Nagrade za iznimno postignu?e dobili su: športsko ribolovno društvo ©tuka Toržec i Udruga K.V.A.R.K iz Križevaca, a županijske zahvalnice dobili su slikar Zlatko ©trfi?ek iz Koprivnice, Knjižnica i ?itaonica ”Fran Galovi?” Koprivnica, ženski pjeva?ki sastav ?ur?ev?ice iz ?ur?evca, novinar Stjepan Vadla iz Koprivnice i Gradsko društvo Crveni križ iz Križevaca. Sjednici su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora Josip Friš?i?, potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Damir Polan?ec, ministar poljoprivrede Božidar Pankreti?, saborski zastupnici Zvonimir Mrši? i Stjepan Milinkovi?, državni tajnik Ministarstva turizma Ivo Mujo, generalni direktor Hrvatskih voda Jadranko Husari?, predsjednik Hrvatske obrtni?ke komore Mato Topi?, županica Krapinsko – zagorske županije Sonja Borov?ak, te mnogi drugi.

medium_img_1517

Nagrade laureatima uru?ili su predsjednik županijske skupštine Milivoj Androli? i župan Darko Koren. Nagradu za životno djelo dobio je profesor Dražen Podravec iz Virja, nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivni?ko-križeva?ke županije dobili su predsjednik Turisti?ke zajednice grada ?ur?evca Marijan Ružman i Udruga invalida Križevci.Nagrade za iznimno postignu?e dobili su: športsko ribolovno društvo ©tuka Toržec i Udruga K.V.A.R.K iz Križevaca, a županijske zahvalnice dobili su slikar Zlatko ©trfi?ek iz Koprivnice, Knjižnica i ?itaonica ”Fran Galovi?” Koprivnica, ženski pjeva?ki sastav ?ur?ev?ice iz ?ur?evca, novinar Stjepan Vadla iz Koprivnice i Gradsko društvo Crveni križ iz Križevaca.Sjednici su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora Josip Friš?i?, potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Damir Polan?ec, ministar poljoprivrede Božidar Pankreti?, saborski zastupnici Zvonimir Mrši? i Stjepan Milinkovi?, državni tajnik Ministarstva turizma Ivo Mujo, generalni direktor Hrvatskih voda Jadranko Husari?, predsjednik Hrvatske obrtni?ke komore Mato Topi?, županica Krapinsko – zagorske županije Sonja Borov?ak, te mnogi drugi.