Kforumvienna u Klubu kulture!

Nakon velike izlo?be u Muzeju suvremene umjetnosti u Be?u ove velja?e, austrijski umjetni?ki projekt Videotheka dolazi u Hrvatsku, ekskluzivno na Culture Shock!Vienna-art vikend naziv je programa u okviru kulturno-obrazovnog festivala koji ?e se odr?ati posljednji svibanjski vikend u Klubu kulture u Kri?evcima.

Be?ki umjetni?ki vikend kre?e u petak uve?er od 20:00 sati, kad ?e Kri?ev?anima Videotheku predstaviti Aldo Giannotti i Jessica Wyschka iz austrijske udruge Kforumvienna. Ta neprofitna udruga osnovana 2001. godine promi?e suvremenu vizualnu umjetnost s naglaskom na me?unarodnoj razmjeni.

Videotheka je njihov umjetni?ki projekt pokretnog arhiva, kojim gostuju diljem Europe, ?ine?i ga dostupnim institucijama, projektima i doga?ajima koji tako imaju transformacijski utjecaj na popis i koli?inu sakupljenog materijala.

Postava ovog jedinstvenog arhiva video-umjetnosti mo?i ?e se razgledati i ?itavu subotu, od 10 do 23 sata. Glazbeni dio ve?eri u petak upotpunit ?e DJ Savage iz kri?eva?kog 48260 kollektiva, dok je subotnja ve?er rezervirana za glazbeni program Trip to Zion, koji dolazi iz kultnog zagreba?kog kluba Mo?vara, te njihovi DJ-i Jan Becele i PizzaSlut.