Poziv za prijavu studentskih projekata

Prenosimo poziv za prijavu studentskih projekata od strane Studentskog centra Varaždin:

P O Z I V

za prijavu zahtjeva i projektnih prijedloga koji se odnose na zadovoljavanje kulturnih, sportskih i zabavnih potreba redovitih studenta koji studiraju u Križevcima, Koprivnici, Varaždinu, ?akovcu i Bjelovaru.

Studentski centar Varaždin i ove godine poziva fizi?ke osobe (redovite  studente  koji  studiraju u Koprivnici  i Križevcima)  i  pravne  osobe (studentske  udruge  te  udruge,  ustanove  i  poduze?a  iz podru?ja  kulture  i  sporta  koje  djeluju  u  Koprivni?ko­križeva?koj  županiji)  da  svoje  zahtjeve  i prijedloge  projektnih  aktivnosti  prijave  za  dodjelu  bespovratnih  financijskih  potpora,  sukladno Kriterijima i mjerilima za dodjelu financijske potpore. Poziv ostaje otvoren sve dok se  predvi?ena sredstva  ne  potroš.  Projekti  se  dostavljaju  osobno  na  urudžbeni  zapisnik  ili  šalju  poštom  na adresu:  Studentski  centar  Varaždin,  Povjerenstvo  za  ocjenu  projekata,  Julija  Merli?a  bb, 42000 Varaždin. Sve što Vam je potrebno za prijavu Vašg projekta možete prona?i na našim Internet stranicama: www.scvz.unizg.hr

Logo

PRIOP?ENJE STUDENT SERVISA KRIžEVCI

Poštovani poslodavci, ovim putem želimo Vas podsjetiti na ?injenicu da je rad studenata za Vas najjeftiniji rad. Naime, na neto iznos zarade studenta Vaša ukupna davanja iznose 17,5 %, s time da  troškove  Student  servisa  knjižite  kao  materijalne  troškove.  Na  našim  web  stranicama www.scvz.unizg.hr i www.student­servis.hr nalazi se web servis za prijavu poslova. Obratite nam se s punim povjerenjem ako imate potrebe za privremenim i povremenim zapošljavanjem.

S poštovanjem,
Voditelj podružnice Križevci:

Bojan Patr?evi?, dipl. ing.