Izvještaji

Bilance

Bilanca 2011

Bilanca 2012

Bilanca 2013

Bilanca 2014

Bilanca 2015

Bilanca 2016

 

Financijski izvještaji

Izvještaj prihoda i rashoda 2011

Izvještaj prihoda i rashoda 2012

Izvještaj prihoda i rashoda 2013.

Izvještaj prihoda i rashoda 2014

Izvještaj prihoda i rashoda 2015 | Potvrda o preuzimanju

Polugodišnji financijski izvještaj – 2016. god.

Izvještaj prihoda i rashoda 2016 | Potvrda o preuzimanju

 

Financijski plan

Financijski plan 2016.

Rebalans financijskog plana 2016

Obrazloženje financijskog plana 2016.

Financijski plan 2017.

Obrazloženje financijskog plana 2017.

 

Narativni izvještaji

Godišnji izvještaj o radu udruge 2015.g.

Godišnji izvještaj o radu udruge 2016.g.